Lidim

.

מיקום:

רמת החייל תל אביב

גודל:

350 מ"ר

צילום:

רונן כרם

ליד הוא נקודה אחת מתוך שורה של נקודות צמודות שהופכות לקו. הקו הוא בעצם הנורמה והנקודה זו החריגה, רק שבמקרה הזה, בדיוק אותה אנו מחפשים ! את אותה נקודה חריגה שהיא הליד שלנו. על בסיס העיקרון הזה פיתחנו את השפה הגרפית לחברה ומתוך זה גם את עיצוב הפנים. (לידים – 2010)